Header foto
Bedrijf

Hoogbegaafdheid op de werkvloer

Een hoogbegaafde werknemer binnen je bedrijf is een uitdaging, maar tegelijkertijd ook een kans. Zit de werknemer wel op de juiste plek in de huidige baan en functie?
Wat heeft deze werknemer nodig om op de werkvloer in zijn/haar kracht te kunnen staan en optimaal te presteren? En wat als je een hoogbegaafde werkgever bent, waar liggen dan je uitdagingen en kansen?

Diensten

Advies
Het in dienst hebben van hoogbegaafde werknemer heeft zijn/haar uitdagingen. In een team kan een andere manier van denken en werken botsen en er kunnen allerlei misverstanden ontstaan. De hoogbegaafde werknemer heeft extra ruimte nodig, zodat de uitdagingen als kansen benut kunnen worden. Dit komt het hele bedrijf en alle werknemers ten goede. Het kan lastig zijn een bepaalde situatie in kaart te brengen als er sprake is van hoogbegaafdheid. Vanuit Metavidu kunnen wij deze situatie bekijken en gericht advies uitbrengen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een eenvoudig consult. Het meest uitgebreid is ons advies in de vorm van een analyse en innovatief verbeterplan, afgestemd op het bedrijf.

Trainingen en workshops
Vanuit Metavidu kunnen wij een op het bedrijf afgestemde training of workshop geven bijvoorbeeld met als onderwerp communicatie, samenwerking, (zelfsturend)organiseren en creatief denken. Deze trainingen en workshops zorgen voor nieuwe inzichten en inspiratie en halen het beste in iedere werknemer naar boven.