Header foto
Disclaimer

Metavidu is in ontwikkeling, dit betekent dat mogelijk niet alle diensten vanaf de start aangeboden kunnen worden en gefaseerd worden ingevoerd. Verder kan een groep vol zitten of een vacature voor een bepaalde dienst is nog niet vervuld. Metavidu kiest altijd voor kwaliteit, dit betekent kleine groepen en deskundig en ervaren medewerkers. Metavidu streeft altijd naar een zo kort mogelijke wachttijd maar kan geen garantie hierop geven.

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld garandeert de beheerder van deze website niet dat de daarop verstrekte gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden. De beheerder is niet aansprakelijk voor enige schade welke is of kan ontstaan door gebruik van deze gegevens en informatie. Indien gebruik wordt gemaakt van de informatie en gegevens op deze website vindt dat geheel voor eigen risico plaats. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik en uitdrukkelijk niet bedoeld als financieel, fiscaal, juridisch of andersoortig professioneel advies. Er kunnen geen rechten aan de informatie op onze website worden ontleend.

De beheerder staat niet garant voor de beschikbaarheid van de websites waarnaar op deze website wordt verwezen en is ook niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.

De beheerder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor storingen of andere technische mankementen (waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – virussen e.d.) welke bij u ontstaan als gevolg van het bezoek van de website en/of websites waarnaar op enige wijze wordt verwezen.

Het auteursrecht op deze website berust bij de beheerder. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door de beheerder. U mag de informatie die u ter beschikking wordt gesteld uitsluitend voor eigen doeleinden gebruiken. U onthoudt zich van gebruik voor andere doeleinden, in het bijzonder de commerciële exploitatie van deze informatie.

De beheerder betreft Metavidu en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KVK nummer 71161880