Header foto
Hoogbegaafd

Volgens onderzoek hebben ouders in 85%-95% van de gevallen gelijk wanneer zij aangeven dat zij denken dat hun kind hoogbegaafd is. Natuurlijk zijn bij ieder onderzoek kritische kanttekeningen te plaatsen, bovendien bevestigen uitzonderingen de regel. Echter, wanneer je als ouder(s) of verzorger(s) sterke vermoedens hebt dat je kind hoogbegaafd is, is het verstandig om er rekening mee te houden dat dit gevoel juist is.
Hoe de hoogbegaafdheid tot uiting komt verschilt van kind tot kind. Het is ook gedeeltelijk afhankelijk van de omgeving en gezinssamenstelling. Het is wel degelijk mogelijk dat hoogbegaafdheid al bij een baby zichtbaar is. Een hoogbegaafde baby kan bijvoorbeeld moeite hebben met het verwerken van prikkels omdat alle prikkels intens binnenkomen. Sommige baby’s zijn veelvuldig of snel boos omdat hun lichaam nog niet kan wat hun hoofd wil. Deze frustratie kan zich ook nog op latere leeftijd laten zien.
Sommige hoogbegaafde kinderen hebben een grote voorsprong, maar niet altijd en soms ook niet gelijk duidelijk zichtbaar. Ook als een hoogbegaafd kind niet zelf om extra uitdaging vraagt en “gewoon gelukkig” is, is het belangrijk om het kind toch voldoende uitdaging te bieden. Een hoogbegaafd kind denkt, voelt en handelt op een andere manier, in een andere volgorde of door het overslaan van stappen.. Het kind denkt, voelt en handelt vanuit begrip. Het heeft vaak meer moeite met automatiseren, met stap voor stap leren. Top down aanbieden van lesstof is belangrijk, leren vanuit het grote geheel naar de delen. Het kan ook een stuk moeilijker zijn om aansluiting te vinden met leeftijdsgenootjes, met soms pesten en uitsluiting tot gevolg.

Hoogbegaafde kinderen zijn motorisch heel vroeg, of motorisch heel laat in hun ontwikkeling. Ze spreken vroeg goed en duidelijk, of juist gewoon gemiddeld of heel laat. Het ene kind rekent en leest met 2,5 jaar het andere kind lijkt een gemiddelde ontwikkeling door te maken tot er in groep 5 opeens een IQ van 145+ uit een test komt. Er kan een vertekend beeld ontstaan, omdat jonge kinderen zich met sprongen ontwikkelen. Een didactische voorsprong is gemakkelijker te herkennen, als het kind tenminste wil laten zien wat het kan.
Kortom, allemaal tegenstrijdigheden, haken, ogen en uitdagingen. Hoogbegaafdheid laat zich niet in een hokje duwen. In het belang van het kind is het voor optimale ontwikkeling belangrijk dat zij voorzien worden in hun behoeftes. Voor het hoogbegaafde kind liggen die behoeftes vaak (net even) anders dan de behoeftes van kinderen in het algemeen. Wanneer er vermoeden is van ontwikkelingsvoorsprong en/of (hoog)begaafdheid zijn kind en ouders van harte welkom bij Metavidu. Vanuit onze zeer brede expertise kunnen wij de situatie in kaart brengen en waar nodig ondersteunen met advies, begeleiding en behandeling.