Header foto
Metavidu voor …

Metavidu voor kinderen/jongeren

Bij Metavidu mag je jezelf zijn, samen met ontwikkelingsgelijken. Begeleiders en behandelaars bij Metavidu zijn gespecialiseerd in hoogbegaafdheid en alles wat daarmee te maken heeft. Je wordt gezien en erkend. Afhankelijk van de hulpvraag/behoefte is er binnen Metavidu mogelijkheid tot dagopvang en buitenschoolse opvang, dagbesteding, huiswerkbegeleiding, diverse begeleidingsgroepjes en verschillende behandelingen. Ook zullen wij regelmatig leuke speelmiddagen organiseren. Zie hier voor een lijst en uitleg van onze diensten voor kinderen.

We hebben een grote schat aan uiteenlopende materialen zodat er naar hartenlust gespeeld en ontwikkeld kan worden.
Een kind wordt bij ons nauwlettend gevolgd en zodra er behoefte lijkt aan iets meer (of minder) zullen wij dit met de ouders bespreken. Er wordt ook met het kind zelf gesproken over de eigen wensen en verwachtingen zodat het kind zelf inspraak heeft en actief betrokken wordt. Hulp is gemakkelijk en snel in te zetten binnen Metavidu en altijd op maat.

Metavidu voor ouders en het gezin

Een kind/mens is onderdeel van een groter geheel, een systeem. In het klein is dit het gezin, de familie en dat breidt zich uit naar school tot aan de hele wereld. Door hoogbegaafdheid, en vooral problemen rondom hoogbegaafdheid, kunnen er aardig wat spanningen binnen een gezin ontstaan. Slapeloze nachten door zorgen, onenigheid over de juiste aanpak, afreageren op elkaar. Soms gaat er zoveel aandacht naar het kind waar het niet lekker loopt, dat de relatie van de ouders en onder begint te lijden. Het kan ook betekenen dat een broertje of zusje minder aandacht krijgt dan eigenlijk noodzakelijk of wenselijk is. Na een tijdje ben je dan vooral gericht op problemen en niet meer op elkaar en op gelukkig samen zijn. Vaak weten ouders exact het juiste te doen voor hun kind(eren). Het kan moeilijk zijn wanneer ouders door de omgeving niet begrepen worden. Wanneer zich voortdurend in een verdedigende positie bevinden tegenover een berg van kritiek. Ook als ouder kan je gaan twijfelen aan je eigen aanpak, aan jezelf en aan je kind. In het bijzonder als vanuit de omgeving geen (h)erkenning is. Het kan dan prettig zijn om met andere ouders in een vergelijkbare situatie ervaringen uit te wisselen. Op die manier voel je je gehoord en begrepen. Soms kan overleg in een privé coaching gesprek bijdragen aan een verbeterende situatie thuis. Bij Metavidu bieden we verschillende vormen van ouderondersteuning. Metavidu kan veel betekenen voor ouders en het gezin. Wij kijken met een frisse en professionele blik naar de situatie en denken in eigen kracht, mogelijkheden en kansen.

Hierboven omschreven voorbeelden hoeven bij jullie niet te spelen mocht je je toch herkennen in één van de beschrijvingen of iets anders willen overleggen, neem dan contact op voor een gesprek waarin samen met jullie de mogelijkheden kunnen bespreken.