Header foto
Misvattingen & testen

Misvattingen

  • Een hoogbegaafd kind heeft geen uitleg nodig, die weet alles toch al?

  • Als je onder de 130 scoort op een IQ test kan je nooit hoogbegaafd zijn.

  • Een kind met een hoog IQ doet het altijd heel goed op school, maakt weinig fouten en haalt hoge cijfers.

  • Hoogbegaafde kinderen lopen sociaal-emotioneel vaak wat achter.

  • Er is iets mis met je als je hoogbegaafd bent.

  • Het is goed om het hoogbegaafde kind af te remmen in de ontwikkeling, anders passen ze er niet meer bij.

  • Het hoogbegaafde kind moet zich maar aanpassen, anders leert het nooit in de maatschappij te functioneren.

  • Hoogbegaafde kinderen hebben pushende ouders.

Testen

Wij testen met de nieuwe Wisc-v-nl, ook andere testen zoals de SON-R en de Rakit-2 behoren tot de mogelijkheden.
Het is niet altijd noodzakelijk om een kind (al) te testen. Testresultaten zijn altijd een momentopname en er kunnen allerlei omstandigheden zijn waardoor een kind een lagere IQ score krijgt dan het verwachte. Per ongeluk hoger scoren is niet mogelijk. Een IQ test kan wel inzicht geven in de manier van leren en informatieverwerking en waar behoeftes liggen. Dat geeft dan weer handvatten om een persoonlijk leerplan op te stellen. Bij Metavidu pleiten wij er voor om altijd te kijken naar het geheel (omgevingsfactoren, persoonskenmerken, creativiteit) en niet alleen naar een getal. Naast een IQ test kan ook een uitgebreid psychologisch onderzoek worden gedaan.
Onze psycholoog kan uitgebreid advies en informatie geven. Bij Metavidu worden de testen afgenomen door een psycholoog met ruime ervaring met hoogbegaafden. Een specialist met ervaring in testen van hoogbegaafdheid die dus weet hoe zij kinderen op hun gemak kan stellen en vertrouwen kan geven om tot een onderbouwd en betrouwbaar resultaat te komen. Wanneer een test nodig of gewenst is kun je hier aanmelden voor een afspraak.