Header foto
Hoogbegaafd

Hoogbegaafd kind herkennen

Ondanks alle beschikbare literatuur kan het lastig zijn een hoogbegaafd kind in de klas te herkennen. In het bijzonder bij onderpresteren. Een kind lijkt dan aangepast, gemiddeld of vertoont storend gedrag in de klas. Het is niet altijd direct duidelijk dat het hier gaat om hoogbegaafdheid, iets anders of een combinatie zoals bijvoorbeeld hoogbegaafdheid met dyslexie. Specialistische observatie kan noodzakelijk zijn om er achter te komen wat er speelt. De leerkracht met een volle klas heeft logischerwijs niet de tijd om zich zo uitgebreid uitsluitend op één kind te richten.
Wat het nog ingewikkelder maakt is dat een kind thuis een heel ander beeld kan laten zien dan op school. Dit is altijd een belangrijke aanwijzing en reden om contact op te nemen met een professional van Metavidu. De oorzaken hiervan kunnen heel divers zijn en zo dus ook de juiste aanpak. Er is niet 1 juiste aanpak voor ‘ het hoogbegaafde kind’. Een hoogbegaafd kind heeft maatwerk nodig om het onderwijs passend te maken voor hem of haar. Bij grote verschillen tussen het beeld van ouders en school is het goed om hierover in gesprek te gaan en de situatie goed uit te zoeken. Vaak bestaat bij de omgeving van het kind de behoefte om ergens de schuld te willen neerleggen. Bijvoorbeeld bij de lastige ouders, bij de school die het niet goed doet of bij het kind dat maar niet mee wil werken. Uiteindelijk willen alle partijen het beste voor een kind. De vragen die overblijven zijn dan: wat is het beste? En wat zijn de mogelijkheden thuis en op school, wat is realiseerbaar en wat is daarvoor nodig?
Metavidu kan helpen met het formuleren en beantwoorden van deze vragen vanuit een neutraal professioneel perspectief. Zie hier voor onze diensten voor scholen.

Hoogbegaafd in de klas en wat nu?

Als onomstreden duidelijk is dat er een hoogbegaafd kind in de klas zit, zal er iets moeten gebeuren. Maar wat? Versnellen, verbreden en verdiepen, in de klas of buiten de klas, het volgen van een individuele leerlijn zijn zomaar een greep uit de mogelijkheden. Moet er materiaal worden aangeschaft? Wie gaat het allemaal doen? Moet er op een andere manier instructie worden gegeven? Hoe weet je als leerkracht nou of het niveau juist is en een kind zich optimaal ontwikkelt? Hebben we op school nog meer hoogbegaafde kinderen? Is het wenselijk om een eigen plusklas binnen school te beginnen?
Er zijn meer vragen en afwegingen en ook een goede aanpassing is altijd maar tijdelijk werkzaam.
Metavidu kan wederom helpen met het formuleren en beantwoorden van vragen en kan een praktisch uitvoerbaar plan schrijven, rekening houdend met de mogelijkheden van school, thuis en kind. Metavidu biedt binnen haar eigen centrum een plusgroep aanbod, maar kan ook ondersteunen bij het opstarten en begeleiden van plusklassen binnen de eigen school.