Header foto
Tina Broekema

foto Tina Broekema

Tina Broekema

Theaterdocent & begeleider
tina.broekema@metavidu.nl

Ik ben sinds 2004 theaterdocent (afgestudeerd aan ArtEz Arnhem).
Ik heb 8 jaar in het Voortgezet Onderwijs gewerkt als docent en heb ook altijd groepsbegeleiding en individuele begeleiding gegeven. Ik was werkzaam op een Montessorischool, waardoor mijn denken over wat onderwijs is, hoe kinderen leren en wat daarvoor nodig is in de basis Montessoriaans gekleurd is.

Wat mij betreft is die basis: binnen ruime kaders keuzes bieden zodat het kind op zijn eigen wijze bewust vorm kan geven aan zijn leer- en ontwikkelingsproces.
Ook vind ik het zelf erg prettig om uit veel materiaal te kunnen putten zodat ik de bijeenkomsten kan bijsturen waar nodig.

Ik ben zelf hoogbegaafd en onze twee zoons van 5,5 en 4 ook. Omdat hoogbegaafdheid na de geboorte van mijn kinderen weer een grote rol speelde in mijn leven ben ik me gaan verdiepen in de ontwikkeling van het hoogbegaafde kind. Ik zet me in voor deze kinderen door bestuurslid te zijn bij Pharos en door in mijn werk mijn inzichten te combineren met mijn ervaring.

Wat ik doe

Momenteel begeleid ik hoogbegaafde kinderen die hulp nodig hebben op school. Ik werk in eerste instantie via theater (rollenspel, schrijven of improvisatie-opdrachten) maar kan ook leerlingen begeleiden in het leerproces door een goede planningsstrategie te ontwikkelen of door tips te geven hoe ze kunnen communiceren met hun meester of juf.

Ook geef ik workshops aan docenten en leerkrachten.

Ouders Only

Ik organiseer bijeenkomsten voor ouders van hoogbegaafde kinderen waarin je via een erg laagdrempelige improvisatiemethode inzicht krijgt in de stemmen rondom een bepaald thema. Eigenlijk is dit zelfonderzoek een poging een antwoord te krijgen op de vraag: waarmee is mijn hoofd eigenlijk zo vol?
Omdat dit zelfonderzoek in groepsverband wordt gedaan is er veel herkenning, en wordt er veel gelachen en soms gehuild. Deelnemers hebben over het algemeen na zo’n bijeenkomst het gevoel alsof ze lichter zijn, alsof er ruimte in het hoofd is gekomen.

Projecten en begeleiding in één

Via mijn projecten en begeleidingstrajecten werken hoogbegaafde kinderen aan een concreet product, dat bij hen past. De weg ernaartoe wordt gekenmerkt door zaken die elke maker altijd aan moet gaan, in meer of mindere mate. Dingen zoals lef. Doorzetten. Creativiteit laten stromen en ook daarin keuzes maken. Samenwerken. Jezelf laten zien.

Vooral dat laatste! Jezelf laten zien is nogal lastig als je steeds het gevoel hebt dat mensen heel veel dingen van jou niet kunnen zien, of jou niet lijken te begrijpen. Om dit gevoel niet zo vaak te hoeven hebben passen hoogbegaafden zich vaak aan. Doordat dit al van jongs af aan kan voorkomen is het voor deze kinderen vaak lastig om een kloppend zelfbeeld te hebben. Wie zijn zij eigenlijk, onder al die lagen aanpassingen? Is het nog zichtbaar? En als je het al weet, hoe trap je dan niet meer in de vanzelfsprekendheid je aan te passen? Hoe, kortom, blijf je bewust van jezelf en wat je nodig hebt in het contact met anderen?
Hoe pas jij je aan met behoud van jouw eigenheid?

De plek om dit te oefenen is in een veilige omgeving waarin falen betekent dat je aan het werk bent, waarin dingen die lukken worden gevierd en waarin iedereen zich uitgenodigd voelt om erbij te horen door te doen wat nodig is voor hem of haar. Een speler die goed voor zichzelf zorgt nodigt alleen al door die ruimte te nemen anderen uit hetzelfde te doen.

Het is mijn doel dat deelnemers van welke workshop, training of theaterproces dan ook een duidelijker beeld krijgen van zichzelf en van de keuzes die zij kunnen maken. Voor elk kind is deze reis anders. Elk product is dus ook anders. Maar met elk product, of dit nu een performance, een lied, een voorstelling of iets anders is, zegt dit kind: Dit ben ik. Kijk maar.