Header foto
Volwassene

Hoogbegaafd?!

Hoogbegaafde kinderen worden hoogbegaafde volwassenen. Niet elke hoogbegaafde volwassene weet dat hij/zij hoogbegaafd is.Misschien ben je helemaal niet getest maar herken je jezelf in sterke mate in de bekende lijstjes die op het internet circuleren waar alle kenmerken van hoogbegaafdheid netjes op een rijtje staan. Misschien heb je behoefte aan bevestiging in de vorm van een testresultaat, of dat een test voor jou geen toegevoegde waarde heeft.
Als je hoogbegaafd bent getest, kan dat een heleboel emoties oproepen. Met terugwerkende kracht begrijp je misschien wat je vroeger hebt gemist, wat je altijd anders maakte of waarom je vaak vastliep op allerlei gebieden. Opeens kun je twijfelen over hoe je verder wilt.

Hoogbegaafdheid is op zichzelf nooit een probleem, maar kan wel problemen geven binnen relaties, tijdens een studie of op het werk.
Wat betekent het voor jou om hoogbegaafd te zijn? Wat kan en wil je ermee, waar liggen je behoeftes en kracht?
Het kan fijn zijn om in gesprek te gaan met een professional of met gelijkgestemden.

Diensten voor volwassenen

Advies, coaching en begeleiding individueel of groep
Soms kan je wat extra ondersteuning gebruiken op het gebied van studie, werk, persoonlijke relaties of innerlijke emoties. Dit kan zowel individueel als in een groep. Je gehoord en begrepen voelen is meestal al een opluchting. Bij Metavidu bieden we niet een kant-en-klare oplossing voor ieder probleem, maar gaan uit van je eigen kracht en mogelijkheden. Wij willen mensen in hun kracht zetten en ondersteunen om de eigen weg te vinden. Vanuit betrokkenheid en ervaring gaan wij het gesprek aan en maken daarbij gebruik van diverse begeleidingstechnieken.
Therapie/behandeling
Bij Metavidu bieden wij behandeling bij o.a. faalangst, onderpresteren, perfectionisme, pesten, trauma, laag zelfbeeld, emotieregulatie problemen, angsten, ADD/ADHD, ASS, hoogsensitiviteit. Samen wordt een doel gesteld en een therapievorm gekozen. In 10 sessies wordt gewerkt aan het gestelde doel met een evaluatie aan het eind. Hierna kan de behandeling gestopt, bijgesteld of voortgezet worden, afhankelijk van de hulpvraag. Een tussentijdse evaluatie kan ook wanneer hier aanleiding toe is. Verschillende therapievormen kunnen zijn:

Psychotherapie, cognitieve gedragstherapie
Vaktherapie beeldend/kunstzinnig
lichaamsgerichte kunstzinnige therapie
Vaktherapie muziek
Hypnotherapie
Vaktherapie drama
Psychomotorische therapie
Vaktherapie dans

Samenkomen met gelijkgestemden
Metavidu zal regelmatig bijeenkomsten organiseren waar hoogbegaafden elkaar kunnen ontmoeten. Zie hiervoor onze agenda.
Diagnostiek en IQ testen
Onze psycholoog is ervaren en bedreven in het afnemen en interpreteren van IQ testen. Wanneer er vermoeden is dat er meer speelt dan alleen hoogbegaafdheid, is het ook mogelijk dit te onderzoeken (denk aan ASS of ADHD).